Týden zodpovědného hraní: Síť pomoci

10.11.2023, Andrea Tomaštíková

Jak ulovit to, co Vám bude vyhovovat? Představení jednotlivých možností pomoci aneb jaké možnosti odborné pomoci pro hráče hazardních her a jejich blízké existují, kdo a jak je může využít, co konkrétně od jednotlivých služeb očekávat a kam se obrátit, kdyby se situace stala náročná, nepřehledná nebo zmatená?
tohle .jpg

Přemýšlení nad pomocí může být ten první důležitý krok, jenže…co pak dál? Už při takové myšlence můžete kontaktovat třeba naši linku pomoci (777 477 877). Je v pořádku zavolat a nevědět, co konkrétně chcete řešit nebo jakou cestou se chcete zrovna vydat – společně s Vámi nad tím můžeme přemýšlet. V případě, že se rozhodnete pro odbornou pomoc, na lince s Vámi můžeme hovořit o konkrétních možnostech odborné pomoci, a to v místě, které by bylo pro Vás dostupné. 

Jaké jsou tedy možnosti odborné pomoci hráčům hazardních her?

Můžeme ji rozdělit jako pomoc ambulantní, pobytovou a pomoc, která se zaměřuje na následnou péči

Ambulantní pomoc
Ambulantní služby jsou obecně ty, do kterých člověk dochází. Velkou výhodou může být to, že léčba nemusí tolik zasahovat do běžného rytmu života. Je více forem ambulantní pomoci, které lze vyzkoušet. Mohou to být například adiktologické ambulance, centra komplexní péče, terapeutická centra apod. V případě, že si vyberete ambulantní pomoc, která je poskytována jako sociální služba, je dost pravděpodobné, že se bude jednat o komplexní pomoc s orientací ve Vaší situaci. Je možné využít třeba i odborné a dluhové poradenství, terapie (individuální, skupinová, rodinná, párová) nebo třeba také terapeutickou či podpůrnou skupinu. Také se může jednat o ambulance psychiatrie či ambulance při psychiatrických nemocnicích. Ve zdravotnických zařízeních může léčba probíhat i za pomoci farmakoterapie. 

Pobytová zařízení
Může se stát, že ambulantní forma pomoci nebude funkční anebo Vám nebude vyhovovat. Je spíše doporučeno, aby pobytové službě předcházela právě pomoc ambulantní. Některá pobytová zařízení mají ambulantní léčbu jako jednu z podmínek pro přijetí. Někdy je pojem pobytová léčba nahrazen pojmem rezidenční léčba, do které můžeme zahrnout psychiatrické léčebny a terapeutické komunity. Každá pobytová služba má svá specifika – může mít například jiné podmínky k přijetí.

Služby následná péče
Ty se zaměřují na osoby, které prošly léčbou a nyní od hraní abstinují. Obecně se jedná o služby, které mohou napomáhat udržet a upevnit změnu v životě osoby. Může se jednat například o doléčovací centra, tzv. doléčováky nebo ambulantní služby výše zmíněné.

Existují také terapeutické a podpůrné skupiny, některé jsou otevřeny pro ty, kteří svou cestu započali a některé pro ty, kteří abstinují. V této skupině je vždy přítomen i odborník (terapeut, sociální pracovník apod.). Někdo je naopak raději součástí skupiny, kde není přítomen žádný odborník, jen společenství lidí s podobnou zkušeností – v takovém případě lze navštěvovat Anonymní gamblery. Anonymní gambleři jsou svépomocnou skupinou a scházejí v Praze, Brně a Plzni. Jsou otevření komukoliv, kdo má motivaci hraní či sázení ukončit. 

…. no a někdy může nastat situace, že vlastně nechcete řešit vůbec nic, a přece máte pocit, že by mohlo být fajn si o situaci s někým povídat…a i to je dobrý důvod se nám ozvat.


Andrea Naberte kurz