Stadia: Skrývání

10.11.2019, Markéta Málková

Minule jsme se věnovali charakteristice prvního stadia rozvoje patologického hráčství, fázi výher. Dneska se podíváme na druhou fázi neboli stadium prohrávání.
credit-squeeze-522549_1280.jpg

Jedinec v tomto stadiu myslí hlavně na hazard a nedokáže s ním přestat. Přechází do osamělé hry, omezuje jiné aktivity. Období prohrávání mohou být střídána pokusy hraní zvládat nebo s ním přestat. Hraní hazardních her se často financuje z půjčených peněz. Jedinec své hraní skrývá před rodinou a blízkými lidmi. Hraní se dotýká nejen rodinného života, ale i zaměstnání. Na rodinu i práci má hráč čím dál tím méně času a energie. Hraní má tedy dopad nejen na vztahy, ale i na finance. 

Hráč ztrácí kontrolu nad svým jednáním. Objevují se duševní a tělesné obtíže. Jedinec bývá neklidný, podrážděný a uzavřený. Zanedbává zdraví, přestává splácet dluhy. Což někdy může vést až k tomu, že se snaží peníze získat nezákonně. Hráč může buď problém řešit a s hraním hazardních her přestat, nebo pokračovat do třetího stadia rozvoje patologického hráčství, na které se podíváme v dalším článku.

Za tým Naberte kurz, 

Markéta

 

Zdroje:

Karel Nešpor - Už jsem prohrál dost, 2006

Další články

Nemoc, diagnóza, F 63? Nejen tyto témata Vám ve svých článcích představila Bára. Pokud se...

Stadia: Nenápadný problém

27.10.2019, , Svépomoc

V úvodu této rubriky bylo nastíněno, čím se budeme zabývat. Konkrétně tedy jednotlivými fázemi...

Stadia: Lítost a beznaděj

27.10.2019, , Svépomoc

Minulé články se zaměřovaly na první a druhou fázi rozvoje patologického hráčství neboli na...