Stadia: Lítost a beznaděj

12.11.2019, Markéta Málková

Minulé články se zaměřovaly na první a druhou fázi rozvoje patologického hráčství neboli na stadium výher a stadium prohrávání. Dneska se podíváme na stadium zoufalství.
man-1394395_1280.jpg

Ve třetím stadiu jedinec stále více času tráví hrou nebo fantaziemi o ní. Pověst hráče hazardních her utrpěla, hráč dále prohrává. Hraní se stává dominantní v životě jedince. Hráč má tendenci zvyšovat vklad. Přichází odcizení od rodiny i přátel, osamělost, soudní jednání. Hráč má sklon obviňovat za své neštěstí druhé. Objevují se nejen finanční, ale i zdravotní důsledky. 

Jedinec se lituje, propadá depresi a beznaději. V tomto stadiu se hráč může dopustit i závaznějších trestných činů. Rozpadají se rodiny, jedinci se hroutí, někteří uvažují o sebevraždě nebo mají sebevražedné pokusy. Jedinci mnohdy hledají únik v podobě alkoholu nebo jiných návykových látek. V době, kdy hráči nehrají bývají neklidní a podráždění, jsou čím dál víc nešťastnější.

V odborné literatuře jsou uváděny zmiňované tři stádia rozvoje patologického hráčství, které jsme si postupně v rámci této rubriky popsali. Avšak je tomu opravdu tak? Nebo je to tak moc individuální záležitost, že u každého jedince se může rozvíjet odlišně nebo se rozvíjet vůbec nemusí? Za Vaše postřehy budu ráda v diskuzním fóru.

Za tým Naberte kurz, 

Markéta

 

Zdroje:

Karel Nešpor - Už jsem prohrál dost, 2006