Relaps: Co to je?

16.7.2020, Barbora Dařílková

V etymologickém slovníku bychom zjistili, že slovo relaps pochází z latiny a znamená uklouznutí zpět. Toto uklouznutí se může týkat čehokoliv, mívá ale negativní konotace a používá se hlavně v medicíně. V našem kontextu se budeme bavit o relapsu u patologického hráčství.
drop-99185_1280.png

Jelikož relaps se může týkat například návratu nemoci, který člověk neovlivní, v adiktologických službách se občas používá již zmíněné synonymum – uklouznutí. U osob, jež obdrželi diagnózu F63 (patologické hráčství), může dojít k relapsu až po úspěšném projití léčbou. Relaps tedy znamená úplný návrat k hraní nebo sázení po období úplné abstinence. 

Může se samozřejmě ale stát, že je uklouznutí jednorázové, a k úplnému návratu k hraní nedojde. V tomto případě by se jednalo „pouze“ o laps. Laps může být někdy vnímán i jako rozcestí se dvěma směry. Jeden směr vede přímo k rozvoji původního závislého chování (kompletní relaps), druhý směr ale vede k pozitivním změnám v chování. Uklouznutí můžeme chápat i jako příležitost k novému učení. Neznamená to tedy vždy konec abstinence; laps může být i moment k zamyšlení a sebepoznání. 

Co může relaps spustit? Jak mu předcházet? Co dělat, když přece jen přijde? To vše se dozvíte v následujících článcích této rubriky. 

Za tým Naberte kurz,

Bára