Relaps: Co dělat, když přijde?

26.1.2021, Barbora Dařílková

V předchozích článcích jsme si popsali, co je to relaps, co ho může spustit a jak mu předcházet. Co když ale veškeré snahy nezafungovaly a relaps se přece jen dostavil?
man-2037255_1920.jpg

Nejdříve ale zopakujme, že relaps je přirozenou součástí procesu zotavení se ze závislosti a na své cestě k abstinenci se s ním setká většina lidí. Stejně tak je ale běžné, že uklouznutí provází pocity viny, zklamání nebo prohry. To poté vede k dalšímu zhoršení psychického stavu a stižení další cesty k uzdravení. Z tohoto důvodu bývá při zpracovávání relapsu přínosné tuto zkušenost reflektovat a využít ve svůj prospěch. Nabízí se například identifikovat rizikové momenty s cílem včasné prevence, anebo vnímat relaps jako odbočku na cestě k cíli, spíše než jako definitivní konec abstinence. 

A co tedy dělat, když si po určité době abstinence zase zahrajete nebo vsadíte? Zpomalte a opravdu přemýšlejte nad tím, co právě děláte. Zároveň také zůstaňte v klidu. Uklouznutí vnímejte jako zpětnou vazbu, jako něco, z čeho se můžete poučit. Myslete na to, že pořád máte možnost volby a šanci na změnu, která závisí jenom na Vás. Nechte přejít pocit: „Začal jsem, což znamená, že i skončím.“ Určitě se vyhněte myšlence: „Tak teď se pustím do pořádného flámu.“ (V případě, že se již tak stalo, si to dále nepřipomínejte a myslete spíše do budoucna).

Zamyslete se také nad důvody, které vedly k Vašemu rozhodnutí nehrát nebo nesázet. Zvažte si výhody a nevýhody svého chování. Vzpomeňte si na to, co všechno jste již pro to, abyste abstinovali, udělali. Zpětně si také projděte situaci, která Vás dovedla k uklouznutí. Můžete přitom využít tyto otázky: Které události vedly k tomuto uklouznutí? Objevily se nějaké časné varovné signály? O jakou vysoce rizikovou situaci se jednalo? Díky této situaci můžete nabýt nové informace ohledně zdrojů stresu. 

Všechny tyto kroky Vám pomohou na cestě k opětovné abstinenci. Překonat úspěšně relaps sice ještě neznamená návrat k optimálnímu fungování, ale uklouznutí může být příležitostí lépe si „nastavit“ svůj život směrem k větší stabilitě a udržení dlouhodobé změny. Pokud se člověk totiž jednou rozhodne pro abstinenci, je potřeba změnit více zvyků než pouze přestat hrát. Na jaké cíle byste se tedy měli zaměřit na cestě k celkové změně životního stylu? 

  • Poznat své zdroje stresu,
  • Poznat a změnit nezdravé vzorce zvyků,
  • Objevit pozitivní aktivity a začít se jim věnovat,
  • Naučit se efektivnější práci s časem (díru, která vznikla po zanechání hraní/sázení, byste měli něčím vyplnit),
  • Dospět do vyrovnaného a umírněného životního stylu.

Po uklouznutí můžete samozřejmě také využít odbornou pomoc. Může se jednat o adiktologa, psychologa nebo třeba terapeuta. V případě, že byste měli zájem o konkrétní kontakt v místě Vašeho bydliště, neváhejte se na nás obrátit, rádi Vás nasměrujeme. 

Za tým Naberte kurz,

Bára 

Zdroj: Nešpor, K.: Jak překonat hazard, 2011.

Další články

Nemoc, diagnóza, F 63? Nejen tyto témata Vám ve svých článcích představila Bára. Pokud se...

Další z pravidelných skupinových chatů s odborníkem se věnoval tématu Cravingu neboli bažení. Na...

Snižování rizik

12.11.2020, , Svépomoc

Snižování rizik neboli harm reduction je běžnou součástí našeho života, i když si to možná ani...