Práce s klienty v konfliktu se zákonem

20.6.2022, Jana Šatánková

Služba pro osoby, které se v souvislosti s návykovým chováním dostaly do konfliktu se zákonem. Přinášíme Vám krátký rozhovor s vedoucí centra Mgr. Martinou Sukovou
IG -Nové Jana (5).png

Na jaké závislostní chování se zaměřujete?
Služba se zaměřuje jak na uživatele tvrdých (pervitin, heroin,..) a měkkých drog (marihuana), tak i na uživatele s nelátkovou závislostí (hazardní hry). 

Kde se s klienty setkáváte?
Setkání probíhají při pobytu na svobodě, vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody či po něm. Většina našich aktivit probíhá ve smluvených věznicích jako je Vazební věznice Olomouc, Věznice Mírov, Heřmanice, Ostrov, Stráž, Kynšperk, Opava, a to formou individuální či skupinovou. 

Co služba nabízí?
Poradenství ve věznicích se specializuje na adiktologické (závislostní) poradenství. Dále poskytujeme odborné poradenství v oblasti sociální (sociální dávky a péče, doprovody), pomoc v oblasti bydlení, zaměstnání a dluhové. Na rozdíl například od ústavní léčby je naše adiktologické poradenství zaměřeno na porozumění závislostnímu chování, motivaci, práci se stresem a volným časem, rozpoznání rizik a jejich vyhnutí, aj.

Jsou i další cesty, kam se mohou lidé se závislostí obrátit?
Ve výkonu trestu odnětí svobody mohou lidé se závislostí využít kromě našeho adiktologického poradenství, spolupráci s odborným personálem věznice v Poradně drogové prevence, či požádat o zařazení na tzv. speciální oddíl (,,toxi‘‘) s ohledem na stupeň zařazení a cílovou skupinu (látková závislost, hazardní hráčství, alkoholové závislosti,..) Program na takovém oddíle bývá okolo jednoho roku. 

Oddíl?
Ano, to je vlastně nové označení pro oddělení.

Je Vaší oblastí je i dluhová problematika?
Ano, naši klienti mohou být ohroženi předlužeností (nárůst poplatků po dobu ve výkonu trestu, apod.) Dluhové problematice se u našich klientů věnujeme od mapování dluhů po individuální řešení daných závazků (př. slučování exekucí, zastavování exekucí, oddlužení…). Osoby podmíněně odsouzené či propuštěné z výkonu trestu mohou vstoupit do našeho Probačního a resocializačního programu v délce spolupráce až 50 hodin. Program může být nařízen soudně, probační a mediační službou či daná osoba vstoupí dobrovolně. Poskytované služby jsou totožné. 

Jak se o Vás klienti mohou dozvědět?
Dozvědět se o našich službách lze prostřednictvím letáků, z webových stránek, od kolegů v organizaci či mimo ni či od odborného personálu vězeňské služby, probační a mediační sužby, aj. Všechny naše služby jsou poskytovány bezplatně, dobrovolně, dle zákona musíme zachovávat mlčenlivost o našich klientech a ti také mají svá práva, jako je například podání stížnosti. 

Proč se bavit o klientech po výkonu trestu? Proč jsou ohroženi? 
Osoby po výkonu trestu odnětí svobody jsou z mého úhlu pohledu nejvíce ohroženi zpřetrháním rodinných vazeb, tzn. jsou najednou sami a bez podpory. Taktéž je to skupina, na kterou společnost mnohdy nepohlíží reálně, což tyto osoby ovlivňuje například i při hledání práce a bydlení. V naší službě se snažíme překonávat tyto bariéry, aby nedocházelo k opakování zajetých vzorců v chování a opakované trestné činnosti. Jako důležité vnímám to, že když se někdo dostane od výkonu trestu neznamená to, že je „nenapravitelný“. Pro někoho to může být vlastně pomyslný pád na dno a odrazový můstek pro změnu.