Patologické hráčství neboli diagnóza F 63

9.10.2019, Barbora Dařílková

V předešlém článku jsme si popsali, co je to diagnóza, a jaký proces k ní může vést. Nyní si jednu z diagnóz přiblížíme, a to konkrétně – patologické hráčství.
cube-639831_1280.jpg

České zdravotnictví se řídí Mezinárodní klasifikací nemocí, kterou vydává Světová zdravotnická organizace. Proto pro definici patologického hráčství sáhnu do její nejnovější (desáté) verze příručky MKN-10. Patologické hráčství najdeme pod kódem F 63, a to konkrétně v sekci nutkavé a impulzivní poruchy. Její definice zní následovně: 

Porucha spočívá v častých opakovaných epizodách hráčství‚ které dominují v životě subjektu na újmu hodnot a závazků sociálních‚ vyplývajících ze zaměstnání‚ materiálních a rodinných.

MKN-10 však nabízí pouze definici, nikoliv výčet příznaků, podle kterých by mělo patologické hráčství být identifikováno. Co se za touto diagnózou skrývá podle Vás? Je rozdíl, když Vás někdo označí za patologického hráče, nebo za gamblera? Co si o Vás v tu chvíli asi myslí? 

Kromě MKN-10 existují i další příručky a testy, kterými lze patologické hráčství identifikovat. Patří mezi ně například pátá edice amerického diagnostického manuálu (DSM-5), South Oaks Gambling Screen (SOGS), Gamblers Anonymous 20 Questions (GA-20), Lie/Bet Questionnaire a další. Blíže si tyto testy a dotazníky představíme v některých z následujících článků.

Je však nutno podotknout, že medicínský pohled je jen jedním ze způsobů, jak se na nadměrné hraní hazardních her dívat. Ne všichni vnímají patologické hráčství primárně jako selhání jednotlivce. Jak to vnímáte Vy? Může si za svůj problém hráč sám? Nebo se jedná o celospolečenský problém?