Léčba v pobytovém zařízení

16.8.2023, Andrea Tomaštíková

Pojem pobytová léčba může být pro lidi pomyslným strašákem a může s sebou nést plno předsudků a pocitů, jako je například strach, stud, nejistota. Jak ale taková léčba může vypadat?
ZAJÍMAVOSTI úvodní fotky k článku (10).jpg

Obecně léčba závislostí může probíhat buď formou ambulantní (klient do zařízení dochází) nebo pobytovou (klient v zařízení pobývá). V tomto článku se zaměříme na léčbu pobytovou, a to konkrétně v psychiatrických zdravotnických zařízeních. Ta může být pojmenována také jako léčba ústavní, hospitalizace nebo léčba v psychiatrické nemocnici/léčebně.

Jaké kroky jsou potřeba udělat před nástupem do léčebny?

Co se léčby závislostí týče, je potřeba se do léčebny objednat. Každé zařízení nabízí jiné cesty k objednání, může to být například telefonicky, osobně, e-mailem nebo zaslání vyplněného formuláře. Léčba je dobrovolná, a tak je nezbytné, aby se osoba do léčby přihlásila sama a s hospitalizací souhlasila. Podmínkou k hospitalizaci je doporučení k léčbě – toto doporučení je možné získat zpravidla od praktického lékaře nebo ambulantního psychiatra. Každá psychiatrická léčebna má však podmínky k přijetí do léčby jiné, někdy to může být několikatýdenní abstinence od hraní hazardních her, někdy je přijetí podmíněno přečtením knihy, motivačním dopisem, životopisem atd. Informace o podmínkách je možno najít na webových stránkách konkrétního zařízení či dané zařízení přímo kontaktovat. Může nastat situace, že z kapacitních důvodů nebude mít konkrétní léčebna volná lůžka.  I s touto situací je dobré počítat dopředu, nenechat se jí odradit a pokračovat v kontaktování jiných zařízení. Při domluveném nástupu je zpravidla také potřeba, aby několik dní před samotným nástupem byl ze strany pacienta potvrzen nástup k léčbě. .

Jak taková léčba může vypadat?

Jednotlivá zařízení se mohou od sebe lišit, standardně však léčba patologického hraní trvá několik týdnů až měsíců a probíhá na odděleních pro léčbu závislostí. Oddělení mohou být buď pohlavně homogenní (zvlášť oddělení pro muže a zvlášť pro ženy), častěji to však jsou oddělení koedukovaná (na oddělení jsou dohromady muži i ženy). Léčebny často používají osvědčenou režimovou metodu – to znamená, že den má svůj pevný řád a strukturu. Co si ale pod tím konkrétně představit? Může to být například pravidelný spánek a pravidelná doba vstávání, účast na aktivitách a terapiích, jídlo v pravidelných intervalech, vyčleněný čas na odpočinek. Každá budova léčebny může vypadat jinak a mít jiné vybavení – v prostorech léčebny může být například kuřárna, společenská místnost, park nebo zahrada, terapeutické dílny, kantýna, knihovna. 

Nemocenská, zdravotní pojištění… a jak je s financemi? 

Léčba v psychiatrických zařízení je plně hrazena zdravotním pojištěním. Pacienti mají nárok na vystavení pracovní neschopnosti (buď svým ošetřujícím lékařem nebo přímo nemocnicí) a jsou-li zaměstnáni, po dobu hospitalizace dostávají nemocenskou. Není-li zrovna člověk zaměstnán, student a ani důchodce, doporučuje se před nástupem do léčebny kontaktovat Úřad práce či se na něm zaevidovat. Občas může být náročné se v situaci orientovat, a tak součástí týmu v zařízení často bývá i sociální pracovník/pracovnice která/á může být nápomocný/á právě v těchto otázkách.


Je důležité myslet na to, že ne každý hráč nutně potřebuje pobytovou léčbu. 

Existuje mnoho cest a možností, které by mohly fungovat v případě, když sám hráč vnímá, že mu hraní nějakým způsobem zasahuje do osobního života. Mohou to být například sebeomezující opatření, zápis do Rejstřík vyloučených osob z účasti na hazardních hrách, svépomocné skupiny (anonymní gambleři). Co se odborné pomoci týče, mohou to být například terapie, adiktologie, popřípadě ambulantní psychiatrie – tam, kam klient dochází na jednotlivá sezení s psychiatrem či jiným odborníkem.
V případě, že si nejste jisti, která možnost by přímo Vám mohla vyhovovat či byste si o Vaši situaci chtěli jen s někým popovídat, jsme tady.
Kontaktovat nás můžete e-mailem, využít chat s jednotlivými pracovníky či na telefonním čísle + 420 777 477 877