Krize: Jak ji zvládnout?

16.12.2019, Barbora Dařílková

Z minulého článku již víme, jak poznat, že prožíváme psychickou krizi. Nabízí se tedy otázka, jak krizi zvládnout?
time-heals-all-wounds-3130302_1920.jpg

Na začátek je potřeba říct, že zvládnut krizi neznamená zapomenout na to, co krizi způsobilo, a často ani to, že se život vrátí do původních kolejí. Zvládnutí krize znamená spíše znovuzískání potřebné energie k obnově běžného fungování, opětovnou schopnost cítit radost nebo zmírnění příznaků doprovázejících krizi. Krize může být i příležitost k novému začátku; člověk se díky zvládnutí krize může stát psychicky odolnějším, osobnostně vyzrát nebo například vylepšit vztahy s okolím.

Před tím, než se obrátíme na odbornou pomoc, se většina z nás pokusí pomoct si sama. Jelikož jsou naše strategie zvládání těžkých situací individuální a často instinktivní, vhodným prvním krokem bývá pojmenovat si je. Odpovězte si na otázku: „Co mi pomohlo, když jsem se v minulosti cítil/a špatně?“ Může to být poslech oblíbené hudby, četba, meditace, procházka nebo například sdílení svých pocitů s blízkými. Pokud víme, že něco pomáhá, dělejme toho více. 

Další obecné efektivní strategie pro překonání krize jsou například aktivita a vyhledávání informací, ventilace jak pozitivních, tak negativních emocí, rozdělení problému na části a jeho postupné řešení, důvěra v sebe a své okolí, anebo také naděje, že krizi je možné překonat. 

V případě, že i přes Vaši snahu situaci řešit potíže přetrvávají po dobu dní, nebo týdnů, může být vhodné vyhledat odbornou pomoc. Lze se obrátit na psychologa, psychiatra, krizové centrum, anebo například linku důvěry. Potřebujete poradit vhodného odborníka ve Vaší lokalitě? Neváhejte se na nás obrátit v individuálním chatu nebo na telefonu, rádi Vás nasměrujeme. 

Za tým Naberte kurz,                    

Bára

Zdroj: Špatenková N. a kol: Krize a krizová intervence.