Jak na dluhy: Umíte hospodařit?

12.8.2020, Markéta Málková

O dluhové spirále, z čeho všeho můžete dluhy mít a kde zjistíte, že dluhy vůbec máte jsme si říkali v minulých článcích. Dneska se zaměříme na základy finanční gramotnosti. Tedy na schopnost zpravovat osobní či rodinné finance. Zajímá Vás problematika týkající se finanční gramotnosti? Pojďme se společně podívat na to, jak správně hospodařit.
financial-4560047_1280.jpg

Základem finanční gramotnosti je rozpočet, který lze chápat jako rozpis všech výdajů a příjmů, které očekáváme. Vedení osobního nebo rodinného rozpočtu se může jevit jednoduše, avšak není na škodu si říct co vše je potřeba, abychom k jeho vedení přistupovali zodpovědně. Základem při sestavování osobního či rodinného rozpočtu je soupis všech příjmů a shrnutí všech výdajů. Výdaji označujeme to, co musíme každý měsíc zaplatit – bydlení, obživa, ošacení, doprava, finanční produkty nebo rovněž i peníze určené na zábavu. Do částky určené na zábavu patří rovněž peníze, které by měl mít každý účastník hazardních her vyhrazené k hraní/sázení. V rámci zodpovědného přístupu k hraní/sázení byste měli mít tuhle částku přesně stanovenou. Tento způsob hospodaření s penězi se nazývá bankroll management. Více se o něm můžete dočíst zde. Tyto tzv. volné peníze si můžete jednoduše vypočítat pomocí naši mobilní aplikace Port, která Vám pomůže vést si přehled nejen o financích vložených do hraní/sázení, ale i o čase stráveném hazardní hrou. Příjem je potom ta částka, kterou každý měsíc dostáváme. Řeč je o čistém příjmu – jednoduše řečeno to co Vám přijde na účet – pravidelná mzda, bonusy nebo například příjmy z pronájmu.

Po soupisu všech příjmů a výdajů následuje jejich porovnání. Tedy porovnání součtu příjmů se součtem výdajů. Optimálně by se měly tyto hodnoty rovnat. Avšak ve většině případů tomu tak není. Následovat by tedy mělo přehodnocení a úprava výdajů a příjmů. V případě, že jsou výdaje větší než příjmy, je třeba zamyslet se nad tím, kde by se daly snížit výdaje nebo naopak právě navýšit příjmy. Pokud Vám však příjmy převyšují výdaje, není na škodu tuto částku využít jako rezervu. Brát v potaz tzv. neočekávané výdaje, které můžou potkat každého z nás - porouchaná pračka, oprava notebooku. Právě proto je důležité pamatovat na rezervu, kterou budeme moci použít při těchto neočekávaných výdajích. 

Nezapomínejte na to, že pokud si takový rozpočet vytvoříte, můžete díky němu získat kontrolu nad Vaší či rodinnou finanční situací. Z čehož může vyplývat snížení rizik mnohdy zcela zbytečného zadlužování. Nezáleží na tom, zda si rozpočet sepíšete na kus papíru nebo si k němu vytvoříte přehlednou tabulku v Excelu. Důležité je tento krok zrealizovat a díky němu mít přehled o svých či rodinných financích.

Za tým Naberte kurz,

Markéta

Důležité odkazy a zdroje:

Poradenská centra v Olomouckém kraji a ve Zlínském kraji

Mapa bezplatných dluhových poraden

INSOLVENCE - JUSTICE

Dluhová help linka - Člověk v tísni

Tereza Hrdinková, Petr Mati: Metodika dluhového poradenství, 2013.

Další články

Jak na dluhy: Dluhová spirála

20.05.2020, , Svépomoc

Nepříznivá finanční situace může potkat každého z nás. Nejen souběh okolností v současné nelehké...

Jak na dluhy: Doprava a odpad

07.06.2020, , Svépomoc

Minulý článek nám shrnul postup, co dělat, když se dostaneme již do dluhové spirály. Avšak z čeho...