Jak na dluhy: Doprava a odpad

7.6.2020, Markéta Málková

Minulý článek nám shrnul postup, co dělat, když se dostaneme již do dluhové spirály. Avšak z čeho všeho můžou vlastně dluhy být? Kde zjistím, že dlužím? A jak poznám, že své dluhy již nezvládám? Na to se podíváme v dnešním článku.
tram-711792_1280.jpg

Z čeho všeho tedy můžu dluhy mít? Pojďme se podívat s jakými druhy dluhů se můžete setkat. Dluhy můžete mít vůči státu, z trestné činnosti, od nestátních věřitelů či na výživném. Co to ale přesně znamená? Dluhy vůči státu mohou být na daních a poplatcích, nejčastěji se může jednat například o daň z příjmu, daň z převodu nemovitosti nebo o tolik zapomínané poplatky za odpad. Dále sem patří dluhy na sociálním a zdravotním pojištění a pokuty. Dluhy z trestné činnosti zahrnují náhradu škody poškozenému, náklady soudního řízení a obhajoby, náklady výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody. Od nestátních věřitelů to jsou potom úvěry a půjčky například od banky či rodiny. Dále sem patří nezaplacené účty, nejčastěji na nájemném či za telefon. Rovněž sem spadají nedoplatky, například na energiích a neposlední řadě sem patří pokuty od dopravních podniků. Posledním druhem dluhu je potom výživné, které je možno mít vůči dětem i vůči manželce/manželovi.

Dlužíte, ale nevíte, kde všude? Platí zde jednoduché pravidlo, je potřeba si rozpomenout na všechny půjčky, pokuty a jiné závazky. Poté je zapotřebí kontaktovat věřitele s žádostí o informaci o výši dluhu. Pokud si však nerozpomenete, máte několik variant. Můžete požádat okresní soud v místě Vašeho bydliště o výpis všech řízeních, které jsou vedené proti Vám. Lze rovněž nahlédnout do centrální evidence exekucí či do registru dlužníků - tím nejznámějším je Solus. Avšak pamatujte na to, že informace z registrů jsou vždy za poplatek.

Již tedy víme, z čeho všeho můžeme dluhy mít a jak zjistíme, kde všude dlužíme. Je zde ale ještě jedna otázka. Jak poznám, že své dluhy již nezvládám? Odpověď je jednoduchá. Pokud se dostanu již do platební neschopnosti, tedy do momentu, kdy nemůžu dále splácet své závazky. Je to tedy v tom případě, když již sám své dluhy nezvládám, nemám je pod kontrolou. Obrazně řečeno, dluhy mi přerostly přes hlavu. Jak postupovat dále jsme si řekli v minulém článku, avšak na závěr jen zopakuji následující. Řešte svou dluhovou situaci hned, neodkládejte ji na později.

Za tým Naberte kurz,

Markéta

Důležité odkazy:

Poradenská centra v Olomouckém kraji a ve Zlínském kraji

Mapa bezplatných dluhových poraden

INSOLVENCE - JUSTICE

Dluhová help linka - Člověk v tísni

Další články

Jak už název článku napovídá, tentokrát jsme se zaměřili na téma dluhů. Pozvání do skupinového...

Jak na dluhy: Dluhová spirála

20.05.2020, , Svépomoc

Nepříznivá finanční situace může potkat každého z nás. Nejen souběh okolností v současné nelehké...