HR: Snižování rizik v běžném životě?

16.10.2019, Markéta Málková

Hlavní myšlenku filozofie harm reduction neboli snižování rizik jsme si již představili. Lze se s tímto pojmem setkat i v našem běžném životě?
HR3.jpg

Pokud vezmeme v potaz, že tento přístup je zaměřený na snižování rizik s důrazem na individuální potřeby, pak tuto filozofii lze spatřovat i v našem běžném životě. Kupříkladu, když se zamyslíme nad snižováním rizik na silnici. Co všechno zde můžeme zařadit? Je to určitě policista s plackou, který stojí před prvním zvoněním u přechodu pro chodce před školou. Ukazatele rychlosti, potažmo přímo radary, ale i dopravní zprávy v rádiu o tom, kde zrovna měří policie. Dále provozní odlehčovací brzdy, bezpečnostní pásy v autě nebo třeba vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty.

Tuto skutečnost vystihuje i odborný ředitel Společnosti Podané ruce Lukáš Carlos Hrubý, který říká: „Denně se setkáváme s věcmi, které nás chrání před riziky nejrůznějších aktivit. Třeba rukavice, ochranné přilby nebo záchranné pásy v autech. Neřeší jako problém práci na stavbě, jízdu na kolečkových bruslích nebo řízení auta, ale snižují dopad možných rizik při těchto činnostech. Podobně je to se závislostmi. Přístup Harm reduction i zde snižuje možná rizika.“

Vnímáte snižování rizik ve svém běžném životě? Napadají Vás další oblasti, kde se harm reduction objevuje? 

Za tým Naberte kurz,

Markéta

Další články

HR: Snižujeme rizika

03.10.2019, , Svépomoc

Náš tým Naberte kurz se pohybuje v online světě. Mimo naše hlavní působiště našeho webu, mobilní...

HR: Princip snižování rizik

03.10.2019, , Svépomoc

Z minulého článku již víme, co obnáší naše práce v e-terénu. Při pročítání našich článků můžete...