HR: Princip snižování rizik

5.10.2019, Markéta Málková

Z minulého článku již víme, co obnáší naše práce v e-terénu. Při pročítání našich článků můžete na jejich konci narazit na místo klasického dodatku PS, na zkratku HR.
HR1.jpg

HR je zkratka pro termín harm reduction neboli právě snižování rizik. Jedná se o filozofii, která vychází z přístupu Public health neboli ochrany veřejného zdraví. Přístup ochrany veřejného zdraví se zaměřuje právě na ochranu zdraví celé společnosti. Oproti tomu právě harm reduction klade důraz na individuální potřeby a snaží se pracovat s klienty přímo tam, kde se zrovna nacházejí. Tito jedinci jsou stále součástí celé společnosti, a proto je důležité se věnovat nejen celé společnosti, ale právě i jejím jednotlivým členům.

Mezinárodní asociace pro harm reduction (Harm Reduction International) označuje tento přístup jako koncepce, programy a činnosti směřující primárně k minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů.

Naše „PéEs“, v podobě zkratky HR, jsou tedy tipy a triky týkající se snižování rizik, případně takový náš vlastní pohled touto optikou. Na snižování rizik v našem běžném životě, se kterým se můžeme setkat kdykoliv a kdekoliv, se společně podíváme v dalším článku.

Za tým Naberte kurz,

Markéta
 

Zdroje:

Kalina Kamil, a kolektiv, Základy klinické adiktologie, 2008

Další články

HR: Snižujeme rizika

03.10.2019, , Svépomoc

Náš tým Naberte kurz se pohybuje v online světě. Mimo naše hlavní působiště našeho webu, mobilní...

Hlavní myšlenku filozofie harm reduction neboli snižování rizik jsme si již představili. Lze se s...