Diagnostické nástroje: Lie/Bet

15.10.2019, Barbora Dařílková

V minulém článku jsme se zmínili o americkém diagnostickém manuálu DSM. A právě jeho čtvrtá verze byla podkladem pro vznik dalšího diagnostického nástroje k rozeznání diagnózy patologického hráčství.
lie.png

Lie/Bet je nejkratší ze všech dostupných diagnostických dotazníků; má jen dvě otázky:

  1. Pocítili jste někdy potřebu sázet více a více peněz?
  2. Lhali jste někdy pro vás důležitým lidem o tom, jak moc hrajete?

Tyto otázky nebyly vybrány náhodou. Podle studie vypracované v 80. letech americkými lékaři, v součinnosti se spolkem Anonymní Gambleři, jsou právě tyto dvě oblasti to, co spojuje nejvíc patologických hráčů – stále se zvyšující chuť hrát za víc peněz a lhaní blízkým o opravdovém rozměru jejich hraní. Další indikátory zahrnuté v DSM-4 (a lehce pozměněné v DSM-5) byly ve zkoumaném vzorku hráčů zastoupeny v menší míře. 

Říkáte si, jakou výpovědní hodnotu může mít dotazník o dvou otázkách? Jedná se spíše o prvotní zhodnocení, zda by mohlo jít o problémové hraní. Pokud odpověď alespoň na jednu otázku zní „ano“, je vhodné použít některý z delších, hlubších dotazníků a pokračovat v diagnostice. Pokud je však odpověď dvakrát negativní, víme ve velmi krátkém čase, že není třeba dalšího zásahu ze strany odborníka na patologické hráčství. 

Odpověděli jste „ano“ na jednu nebo obě otázky a nevíte, co dál? Spojte se s námi v individuálním chatu a pomůžeme Vás nasměrovat. 

PS: V případě, že přemýšlíte, jakou má název dotazníku spojitost s jeho obsahem, odpověď najdete v originálním znění oněch dvou otázek:

1) Have you ever felt the need to bet more and more money? 
2) Have you ever had to lie to people important to you about how much you gambled?

 V češtině anglická slovesa lie a bet znamenají lhát a sázet.