Diagnostické nástroje: DSM-5

12.10.2019, Barbora Dařílková

V Česku se nadměrnému hraní hazardních her říká patologické hráčství a skrývá se pod diagnózou F 63. Jak jsme si však již nastínili, existují i jiné diagnostické metody a přístupy k tomuto fenoménu.
DSM-5.png

Ve Spojených státech amerických lékaři nevyužívají příručku MKN vydávanou Světovou zdravotnickou organizací, nýbrž se řídí podle vlastního diagnostického manuálu, který známe pod zkratkou DSM (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). V zatím poslední (páté) verzi vydané roku 2013 došlo k poměrně významné změně v oblasti hazardního hraní. Ve čtvrté verzi DSM byste ještě „naši“ diagnózu F 63 našli pod názvem pathological gambling (patologické hráčství). Američtí profesionálové se ale shodli na tom, že slovo „patologické“ je příliš stigmatizující; název této diagnózy byl tedy změněn na gambling disorder (hráčská porucha). Vnímáte diagnózu patologického hráčství také jako negativní nálepku? 

V DSM-5 rovněž najdeme kritéria, podle kterých patologického hráče rozpoznat. Jedná se o osoby vyznačující se neustálým a opakovaným maladaptivním hráčským chováním spojeným s nejméně čtyřmi z devíti vyjmenovaných bodů. Ti, kteří by se chtěli nad následujícími výroky zamyslet, by měli brát v potaz posledních 12 měsíců. 

  1. Potřeba hrát se stále vyššími částkami peněz, aby bylo dosaženo žádoucího vzrušení.
  2. Neklid nebo podrážděnost při pokusu přerušit nebo vzdát se hraní.
  3. Opakované neúspěšné snahy kontrolovat, přerušit nebo se vzdát hraní.
  4. Zaujetí hráčstvím jako například snaha o znovuprožití minulých hráčských zkušeností, následků hazardu nebo plánování nového hazardu či přemýšlení o způsobech, jak získat peníze na hraní.
  5. K hraní dochází často při pocitu bezmoci, viny, úzkosti, deprese.
  6. Po prohře peněz často snaha druhý den je hraním získat zpět, tj. „dohánění ztrát“.
  7. Lhaní s úmyslem zastřít rozsah svého hráčství.
  8. Ohrožení nebo ztráta významných vztahů, práce nebo příležitosti ke vzdělání a kariéře kvůli hráčství.
  9. Spoléhání na jiné, že poskytnou peníze a napraví špatnou finanční situaci způsobenou hráčstvím.

Pokud jste se identifikovali se čtyřmi (nebo více) body, nemuselo by být od věci se nad svým hraním kriticky zamyslet. Nebo si o něm s někým popovídat. Neváhejte nás kontaktovat v individuálním chatu.