Rozkvět stíracích losů?

25.9.2019, Markéta Málková

Pokud ráno posloucháte rádio, tak jste mohli dnes na Českém rozhlase zaslechnout krátkou reportáž o rostoucí popularitě stíracích losů.
moose-70254_1280.jpg

Byla zde mimo jiné zmíněna informace týkající se žen a stíracích losů. Konkrétně potom, že ženy si losy pořizují častěji než muži. Český rozhlas vycházel z dat společnosti SAZKA a.s., které však na webu sázkovny nejsou dohledatelné. (Kontrolováno: 25. 9. 2019 ve 12:00 h.)

[Aktualizace z 1. 10. 2019 ve 20:00: Dnes již na webu SAZKY najdeme tiskovou zprávu týkající se tohoto tématu, bohužel však bez zmiňované informace v rádiu. Kdo tedy podle vás stírá losy víc – muži nebo ženy?]

Losy jsou součástí loterie, přičemž se jedná o okamžitou loterii. Z letošní Výroční zprávy o hazardním hraní můžeme vyčíst, že naprostá většina respondentů uvedla právě účast na loteriích. Hraní hazardních her bylo výrazně vyšší mezi muži, výjimku tvoří loterie, kde je účast mužů a žen relativně vyrovnaná. Konkrétně prevalence v posledních 12 měsících ukazuje 29,7 % mužů a 25,2 % žen v rámci loterie a stíracích losů.

Jak tuhle problematiku vidíte Vy? Pozorujete ve Vašem okolí rozmach stírání losů? Za Vaše postřehy budu ráda v diskuzním fóru.

Za tým Naberte kurz, 

Markéta

HR: Přestože se losy můžou zdát relativně neškodné, zkuste se krátce zamyslet, zda Vám u stírání losů jde právě o samotné stírání, anebo už bažíte jen po výhře.

HR: Uvědomte si své priority a kolik času a peněz do stíraní losů dáváte.