Jak postupovat, pokud kasino nebo herna porušuje zákon?

19.9.2023, Kristián Plesník

Na koho se můžeme obrátit, když zjistíme, že provozovna hazardních her vpouští do svých prostor hráče bez patřičné kontroly a registrace?
ZAJÍMAVOSTI úvodní fotky k článku (13).jpg

Při vstupu do kasina nebo herny je podle zákona nezbytné, aby každý člověk prokázal svou totožnost předložením občanského průkazu. Kromě toho je nutné projít registračním procesem, kdy si člověk vytvoří v dané pobočce profil a účet. V tomto registračním procesu člověk jednak dává souhlas se zpracováním osobních údajů, prohlašuje, že je způsobilý ke hře podle zákona o hazardních hrách a poskytovatel si rovněž ověří, že daný člověk není veden v Rejstříku osob vyloučených z hazardních her. To je nástroj Ministerstva financí České republiky, který slouží jako neveřejný seznam státní správě a provozovatelům hazardních her k tomu, aby fyzickým osobám zamezil přístup do provozoven a na online stránky spojené s hazardní hrou. Cílem tohoto Rejstříku je ochrana ohrožených skupin osob před negativními následky hraní hazardu. Chrání se tak nejen samotní hráči, ale také jejich rodiny a nejbližší okolí, které jsou často chováním daného jedince ovlivněni. Více informací Vám o Rejstříku může poskytnout náš článek „Rejstřík – pro koho a k čemu?“. 

Při registraci v herně, kasinu nebo jiné provozovně hazardních her je také vhodné nastavit si určitá sebeomezující opatření. Více o těchto způsobech, jak limitovat negativní dopad hazardu na sebe sama se můžete dočíst v naší rubrice „Sebeomezující opatření“.

Zbystřit bychom měli v momentě, kdy nás provozovatel vpustí do své pobočky bez ověření totožnosti, kontroly dokladů a informací o naší osobě. Je totiž možné, že se dopouští protiprávního jednání. Pro provozovatele je samozřejmě výhodné, aby měl ve svém zařízení co nejvíce hráčů. Vstřícný a přátelský se tento „volný“ přístup může jevit i samotným klientům. Problém ale tkví v tom, že bez patřičné kontroly dokladů a registrace není možné ověřit, zda není klient zanesen do výše zmíněného Rejstříku osob vyloučených z hazardních her

A co z tohoto Rejstříku vyplývá pro provozovatele hazardních her? Zejména to, že nesmí vpustit osoby v něm zapsané do heren a kasin, ani jim umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto. Pokud tak ale, navzdory zákazu, učiní, může provozovatel ublížit jak samotnému hráči, tak i jeho rodině a nejbližším osobám. Frustrující může tato situace být rovněž pro hráče, kteří se rozhodli zapsat do Rejstříku dobrovolně a přestat hrát ze svého vlastního přesvědčení.  Jak tedy postupovat, pokud máme podezření, že provozovatel hazardní hry pouští do svého zařízení i osoby vedené v Rejstříku

Dozor nad provozem hazardních her vykonává podle zákona o hazardních hrách Celní správa České republiky. Právě Celní správa může pak, na základě podnětu z řad veřejnosti, vyšetřit protiprávní jednání daného provozovatele hazardních her. V případě, že se pochybení provozovatele prokáže, může mu být napařena pokuta do výše až jednoho milionu korun a v určitých případech i nařízeno zastavení činnosti. Podnět je možné vytvořit pomocí formuláře na stránkách Celní správy. Ve formuláři je nutné vyplnit důvod pro podání podnětu, jméno, příjmení, email a telefon. Žádost je rovněž možné vytvořit pomocí telefonátu na Generální ředitelství Celní správy (+420 261 331 111​​, +420 261 333 333). 


Za tým Naberte Kurz,
Kristián.