Co jste možná nevěděli o registraci u hazardních společností?

20.5.2020, Jana Šatánková

Přemýšleli jste někdy nad tím, co obnáší registrace do společností provozujících hazard? Případně nad tím, co jste všechno při registraci poskytli za informace? Přinášíme vám přehled informací, které jsou nezbytné pro účast na hazardní hře, ať už v hernách, kasinech či on-line. Registraci je třeba poskytnout u každé společnosti zvlášť.
eye-4415208_640.png

Mezi základní balíček poskytnutých informací patří jméno a příjmení, státní příslušnost, místo a datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo dokladu, kterým se prokazujete (občanský průkaz, pas), a místo jeho vydaní, telefonní číslo a další. Doplněna bývá ještě o podpis nebo biometrické údaje jako snímek obličeje nebo otisk prstu. 

Během registrace také podepisujete řadu prohlášení:

 • Prohlášení o zpracování osobních údajů – slouží k identifikaci, kontrole podezřelého obchodu, věření, že nejste osoba vyloučená z účasti na hazardní hře či při kontrole mezinárodních sankcí.
 • Nejste politicky exponovanou osobou, což znamená osoba ve významné veřejné funkci s celostátní nebo regionální působností (prezident, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník…). A to i s lhůtou jednoho roku po opuštění funkce. A stejně tak je-li její osobou blízkou či společníkem.
 • Nejste osobou, proti které je vedeno řízení, případně uplatňovány sankce podle zákona o mezinárodních sankcích.
 • Prohlášení, že prostředky ke hře pochází z legálních zdrojů.
 • Pravdivost poskytnutých údajů.
 • Prohlášení, že neposkytnete možnosti účastnit se hry třetí osobě.
 • Plnoletost.
 • Seznámení s tím, že si společnost hráčovi údaje ponechá ještě 10 let po zrušení registrace.

Práva, která získáváte jsou

 • Přístup ke svým údajům, opravu či výmaz, případně můžete vznést námitku s jejich zpracováním.
 • Neumožnit pořízení své fotografie či odmítnutí jejího zpracování.
 • Odmítnout zpracování svých údajů k marketingovým účelům.
 • Podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. A to s omezením pouze pro plnění povinností smluvního vztahu, zákonných povinností a oprávněných zájmů společnosti.
 • Požádat o dovysvětlení dotazů.
 • Nastavení si sebeomezujících opatření, která společnost musí ze zákona nabídnout a hráč si může rozhodnout o jejich nastavení, či odmítnutí. Ta jsou pro hráče výhodná, neboť mu pomáhají udržovat přehled nad hrou a držet hranice, které nechce překročit.

V případě zrušení registrace společnost nebude osobní údaje shromažďovat, zpřístupňovat, ukládat, používat atd. Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze "pro potřeby orgánů státní správy". Vámi poskytnuté údaje nejsou předávány finančním institucím (např. bankám). Žádné omezení v běžném životě v současné době nepůsobí. Úplný výmaz z databáze společnosti není možný. A jak je zmíněno výše, jejich uchování trvá po dobu 10 let a lhůta začíná běžet prvním dnem nadcházejícího měsíce.

Pokud Vás toto téma zajímá blíže zde je několik zákonů, které se vás při registraci dotýkají

 • Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)
 • Zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jako „zákon o mezinárodních sankcích“).
 • Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky § 41
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, v platném znění

HR: Přemýšlejte nad tím, co stvrzujete svým podpisem, a jaká práva a povinnosti pro Vás z toho vyplývají.

Mějte pěkný den a Naberte kurz :-)
Jana

Další články

Zodpovědně k hraní

11.11.2019, , Svépomoc

Patologické hráčství? Rozvoj hráčství? Stadia rozvoje patologického hráčství? V oblasti...

Aneb co se událo v prvním ze tří plánovaných skupinových chatů tématicky zaměřených na nedávno...