Vánoční režim

18.12.2020, Markéta Málková

V tomto článku najdete nejen shrnutí toho, co dělat v případě, že na Vás bude doléhat situace (nejen) kolem svátků. Ale rovněž i aktuální informace o našem vánočním režimu. Vánoce jsou považovány za svátky klidu a míru. Avšak co když to tak úplně není a my se dostaneme do tíživé situace? Období Vánoc může přinášet zvýšený stres a snížení schopnosti odolávat krizovým situacím. Připravili jsme pro Vás shrnutí našich článků, které se zaměřují právě na krizi (nejen) o Vánocích.
Od 20. 12. Vám bude náš webový portál stále k dispozici, nás však zastihnet

Co ale vůbec krize znamená? Krizi si můžeme představit jako nějakou náročnou životní situaci, kterou nejsme schopni řešit vlastními silami. Nejčastějším spouštěčem krize bývají ztráta, změna nebo volba. Může se jednat o ztrátu zaměstnání, změnu bydlení, nebo třeba volbu mezi partnery. Každý z nás však přemýšlí a prožívá zcela individuálně, liší se tedy i to, co vnímáme jako krizi.

A jak krizi zvládnout? Důležité je zmínit, že zvládnout krizi neznamená zapomenout na to, co krizi způsobilo, a často ani to, že se život vrátí do původních kolejí. Zvládnutí krize spíše znamená znovuzískání potřebné energie k obnově běžného fungování, opětovnou schopnost cítit radost nebo zmírnění příznaků doprovázejících krizi. Před tím, než se obrátíme na odbornou pomoc, se většina z nás pokusí pomoci si sama. Strategie zvládání těžkých situací jsou zcela individuální, vhodným prvním krokem bývá pojmenovat si je. Zkuste si odpověď na otázku? „Co mi pomohlo, když jsem se v minulosti cítil/a špatně?“ Poslech hudby, kniha, meditace, procházka nebo například sdílení svých pocitů s blízkými. Pokud víme, že něco pomáhá, dělejme toho více. Další obecné efektivní strategie pro překonání krize jsou například aktivita a vyhledávání informací, ventilace jak pozitivních, tak negativních emocí, rozdělení problému na části a jeho postupné řešení, důvěra v sebe a své okolí, anebo také naděje, že krizi je možné překonat. V případě, že i přes Vaši snahu situaci řešit potíže přetrvávají po dobu dní, nebo týdnů, může být vhodné vyhledat odbornou pomoc. Lze se obrátit na psychologa, psychiatra, krizové centrum, anebo například linku důvěry. Jelikož se blíží období vánočních svátků, v sérii tří článků si můžete přečíst, jaké nástrahy a potencionální krize mohou o Vánocích vyvstat pro hráče hazardních her.

Náš vánoční režim bude sice OFF, ale náš webový portál je Vám k dispozici neustále. Přečíst si můžete naše články z různých kategorií. Využít můžete zanechání vzkazu, na který Vám odpovíme hned jak budeme online. Zapojit se můžete do diskuze s ostatními návštěvníky webu v diskuzním fóru nebo pomocí skupinového chatu. Pokud budete potřebovat něco neodkladně řešit, využijte kontakty, které uvádíme v článku Krizové linky v Česku. V případě přímého ohrožení zdraví nebo života volejte rovnou 155 (zdravotnická záchranná služba).

My pro Vás budeme opět online od 4. 1. 2021. 

Klidné prožití vánočních svátku a vše nejlepší do nového roku Vám přeje tým Naberte kurz