Skupinový chat s odborníkem: Jaký kurz nabral projekt HRaní

11.2.2021, Jana Šatánková

Dne 10. 2. 2021 se našeho tematického skupinového chatu s odborníkem zúčastnil Bc. František Miklas, který je v současné době vedoucím centra Naberte kurz. Stál už při jeho vzniku, kdy jako metodik fungoval v projektu HRaní (harm reduction v prostředí hazardu). V tomto shrnutí Vám přinášíme to nejzajímavější z chatu ve formě otázek a odpovědí.
ZAJÍMAVOSTI úvodní fotky k článku (7).png

Jaký je rozdíl mezi projektem HRaní a Centrem Naberte kurz? 

Než se z centra Naberte kurz stalo samotné centrum, jednalo se o marketingové označení projektu HRaní, který probíhal od začátku roku 2018 do konce roku 2020. Jedná se tedy vlastně o totéž. Jsme to pořád my, jenom jsme se jmenovali dříve jinak. Stále pracujeme s hráči, sázkaři a osobami blízkými.

Jaký byl důvod vzniku projektu a jeho účel?

Na začátku roku 2017 vešel v účinnost zákon o hazardních hrách (186/2016), který stanovil jako podmínku účasti na hazardní hře povinnou registraci. Tím skončila možnost například hrát automaty po hospodách nebo si do herny přijít na pivo zdarma. Hazardní průmysl na to mimo jiné reagoval tak, že začal nabízet bonusy za registraci nebo za samotné vklady. Výrazně se také rozšířila nabídka hazardních her v on-line podobě. Kromě již populárního LIVE sázení se objevuje podoba on-line kasin, kde je možné hrát on-line automaty (dokonce v rámci turnajů), stírat losy, nebo se každou minutu účastnit loterie. Na automat tak sice už nenarazíte v hospodě, ale nosíte si ho v kapse. 

Sociální služby zabývající se pomocí pro hazardní hráče následně začaly registrovat mnohem více klientů, kteří byli závislí právě na on-line hazardu. V rámci své závislosti se nejčastěji gambleři potýkají s dluhy, rozpadem sociálních vztahů nebo psychickými problémy. A proto i samotný projekt vznikl v reakci na vývoj situace na trhu s hazardními hrami v souvislosti s přizpůsobením nabídky pomoci pro hazardní hráče a jejich blízké. Tím, že se tolik rozšířila možnost hrát a sázet přes internet a tím pádem i na mobilu, se postupně hráči a sázkaři začali přesouvat do on-line prostoru. Proto jsme se i my rozhodli přesunout se také do on-line prostoru a začít preventivně působit na hráče a sázkaře a společně s nimi snižovat negativní důsledky plynoucí z hraní hazardních her a s nimi spojeného rizikového chování.

Jak lze popsat e-terénní sociální práci a proč by někdo měl zájem takovéto možnosti využívat?

V první řadě je nezbytné vyjasnit si co je to vlastně e-terén. Jedná se o naše označení pro vymezenou oblast na internetu, kde se hráči a sázkaři občas nebo pravidelně vyskytují. Jsou to místa (diskuse, chaty, weby, ale i sociální sítě), kde se aktivně účastníme diskusí a navazujeme kontakty s hráči a sázkaři. Snažíme se například vyvracet mýty a komentovat diskutovaná témata vzhledem k naší odbornosti nebo v rovině faktů namísto domněnek a tzv. hráčských bludů.

V rámci e-terénní práce tak realizujeme preventivní aktivity, abychom těmto možným negativním důsledkům společně s hráči a sázkaři předcházeli. Neděláme to tak, že říkáme, aby nehráli, ale v případě, že se rozhodnou hrát a budou ochotni vidět rizika, tak společně s nimi hledat konkrétní možnosti, jak je snížit na co největší minimum. 

Základními kameny je pro nás práce s penězi a časem, posilování a udržování sociálních vztahů, práce s emocemi, edukace a všeobecná informovanost v souvislostech s hazardními hrami. Jedná se například o šíření informací o tom, jak fungují hazardní hry, princip pravděpodobnosti, vznik a vývoj závislosti, nastavování a důležitost hranic a sebeomezujících opatření atd.

 Člověk mnohdy úplně sám zvládne spoustu věcí. Kdykoliv se ale může komukoliv stát, že se mu situace vymkne z ruky. V této chvíli, většinou pod tlakem, máme tendence dělat chybná rozhodnutí. A nejen v této situaci jsme tu my, abychom podali pomocnou ruku těm, kteří se snaží znovu uchopit pevně otěže svého života do svých rukou.

Zájem podle mě teda souvisí se zodpovědným přístupem k aktivitám, které já jako součást společnosti dělám, a to právě v souvislosti s hraním hazardních her.

Takže jde o podporu hráčů a sázkařů v předcházení negativních důsledků plynoucích z hazardních her, a to i za předpokladu, že se nerozhodli přestat úplně? O jakých negativních důsledcích mluvíme?

Ano to je přesně ono. Tak jak jsem psal výše – nejviditelnější je zadlužování se. A to ať už proto že si někdo půjčí, vsadil více než si mohl dovolit prohrát nebo si půjčí na to, aby mohl vůbec hrát. V centru Naberte kurz, proto pracujeme s pojmem volné peníze. Volné peníze jsou takové, které člověku zbydou poté co ze svého příjmu zaplatí všechny své nutné náklady. Ale pozor, neznamená to, že jsou to peníze určená na hraní hazardních her. Právě z volných peněz by si měl člověk vyčlenit tu část, kterou bude následně vkládat do hry nebo sázek. Ještě lépe by si měl i tuhle vyčleněnou část rozdělit tak, aby mu vystačila do dalšího příjmu. Nastavené hranice potom slouží k tomu, aby nehrál dál v případě, že tento svůj limit vyčerpá. Podobně je to i u času viz například tento náš článek.

Kromě samotných hráčů a sázkařů v kontextu harm reduction, si k nám chodí pro pomoc i osoby blízké. Nejčastěji jim poskytujeme kontakty na ambulance a léčebny nebo poskytujeme poradenství v rámci komunikace s hráčem hazardních her nebo hledáním vlastní stability a dalších možností. Pokud se na nás obrátí kdokoliv v souvislosti léčbou, provedeme ho možnostmi a v případě zájmu dohledáme konkrétního odborníka v konkrétní lokalitě, případně zprostředkujeme i samotné setkání.

Proběhl také workshop pro sociální pracovníky, kde jste předávali své nabyté znalosti a dovednosti odborníkům. Přiblížíš nám, jak to probíhalo?

Workshop byl jednou ze závěrečných aktivit realizovaných v rámci projektu. Pozvaly jsme odborníky na problematiku gamblingu z celé České republiky. Během čtyř dní jsme se jim snažili předat maximum možných informací a zkušeností, které jsme v průběhu předchozích let postupně získali. Jednalo se o jak využívané nástroje a způsob práce, tak i právě příklady dobré praxe. Podrobné výstupy projektu naleznete také na webu Společnosti Podané ruce.

 

Během našeho chatu jsme nestihli zodpovědět všechny otázky, proto si můžete o našem Centru Naberte kurz více přečíst v záložce O nás nebo rovnou kontaktovat náš tým.

Mějte pěkný den a Naberte kurz :-)

Jana

Další články

HR: Snižujeme rizika

03.10.2019, , Svépomoc

Náš tým Naberte kurz se pohybuje v online světě. Mimo naše hlavní působiště našeho webu, mobilní...

Tým Naberte kurz

23.05.2020, , U nás

Všechny naše kontakty na jednom místě.

Zodpovědné hraní

12.11.2020, , Svépomoc

Lze hrát a sázet zodpovědně? My v centru Naberte kurz věříme, že ano. Zároveň si musíme přiznat,...