Skupinový chat s odborníkem: Hazard a konflikt se zákonem

21.2.2020, Eliška Garnolová

Víte, že podmínkou podmíněného propuštění nebo podmíněného odsouzení může být právě vyhnutí se místům, kde je provozován hazard? O tomto tématu si za námi dnes přišla povídat Bc. Petra Kadlecová.
pixel-cells-3674122_960_720.png

Dnešním odborníkem, který k nám přijal pozvání, byla Bc. Petra Kadlecová, která pracuje s klienty, kteří jsou tzv. v konfliktu se zákonem. Její specializací je probační a resocializační program ve Společnosti Podané ruce o.p.s. v Olomouci.

Na začátku jsme se dozvěděli více informací o službě, kde Bc. Petra Kadlecová působí, a jaké situace s klienty nejčastěji řeší. Nejběžnější situace, kterými se zabývá, jsou spojené se sociálním vyloučením, kdy s klienty řeší především nalezení vhodného ubytování, zaměstnání, oblast sociálního zabezpečení, komunikaci s úřady, dluhovou problematiku, využívání volného času, vztahy a sociální vazby a závislostní chování. 

Jaký je tedy rozdíl mezi podmíněným odsouzením a podmíněným propuštěním?

Podmíněné odsouzení získá člověk po spáchání trestného činu, který nebyl tak závažný, aby byl odsouzen k odnětí svobody. Jako trest je zde soudem stanovena podmínka, která se odvíjí od druhu a závažnosti trestního činu. Můžeme se setkat s formou veřejně prospěšné práce, nařízené léčby, nebo také účastí v resocializačním programu. Podmíněné propuštění je uděleno lidem ve výkonu trestu odnětí svobody na základě splněných podmínek chování ve výkonu a následně splněných podmínek v případě propuštění. Například je to zabezpečené ubytování a příslib zaměstnání.

Také jsme se dozvěděli, že je možné, aby samotnou podmínkou mohlo být právě vyhnutí se místům, kde je provozován hazard. Odbornice z praxe se k tomuto vyjádřila, že tento typ podmínky je udělován poměrně běžně lidem, kteří se do výkonu trestu nebo do jiných konfliktních situací dostali na základě hazardního hraní. Tento zákaz platí také pro online sektor. V takovém případě je hráč kontrolován probační a mediační službou či policií. Někdy však můžete mít nutkání si jít zahrát, přestože víte, že nemůžete. Proto na to nebuďte sami! Napište nám do online chatu na webu Naberte kurz nebo zavolejte na naší telefonní linku +420 773 774 373.

Obrátit se také můžete právě na Bc. Petru Kadlecovou nebo přímo na probační a mediační službu. Pokud potřebujete vyhledat konkrétního odborníka, můžete se obrátit také na nás. 

Líbil se Vám tento chat? Jak vnímáte důležitost zákazů pohybu v místech, kde je provozován hazard? Napište nám své názory do diskuzního fóra!

Děkujeme našemu hostu Bc. Petře Kadlecové za sdílení svých zkušeností a také všem hostům, kteří se skupinového chatu účastnili. Na další skupinový chat s odborníkem se můžete těšit zase za týden v pátek v 10 hod. 

Za tým Naberte kurz,

Eliška

Další články

HR: Princip snižování rizik

03.10.2019, , Svépomoc

Náš tým Naberte kurz se pohybuje v online světě. Mimo naše hlavní působiště našeho webu, mobilní...

Jelikož měla naše série skupinových chatů o konferenci Zaostřeno na online velký úspěch, rozhodli...