Práce s klienty v konfliktu se zákonem

20.7.2020, Eliška Garnolová

V Práci s klienty v konfliktu se zákonem v Olomouci poskytují odborné sociální poradenství lidem, kteří se v důsledku návykového chování dostaly do konfliktu se zákonem, a jejich rodinným příslušníkům či osobám blízkým.
los-fotos2-1024x631.jpg

Službu lze využít v různých fázích trestního řízení (prepenitenciární a penitenciární poradenství) i po výstupu z výkonu trestu odnětí svobody (postpenitenciární poradenství).

S klienty se zaměřují na oblasti:

  • ­ zaměstnání
  • bydlení
  • sociální
  • dluhové
  • základní právní otázky

Nalezneme zde také probační a resocializační program, který se věnuje výhradně osobám podmíněně odsouzeným a podmíněně propuštěným. 

S klienty se zaměřují na oblasti:

  • úspěšné integrace propuštěných osob zpět do společnosti formou sociální, poradenské a terapeutické práce či prevence recidivy
  • plnění probačního plánu a soudního rozhodnutí.

Služba je pro osoby starší 15 let, je bezplatná a anonymní.

Zájemci či uživatelé služby se na pracovníky programu mohou obrátit prostřednictvím telefonu, emailu, korespondenčně či osobně. Osoby ve výkonu trestu mohou také využít individuální, či skupinové poradenství, a to ve Vazební věznici Olomouc či dále ve věznici Mírov, Heřmanice, Opava a Ostrov nad Ohří.

Adresa: Opletalova 364/1, 779 00 Olomouc

Telefon: +420 775 868 568

Email:  vezeni.ol@podaneruce.cz

Proběhlé chaty: 

Hazard a konflikt se zákonem

  • Host: Bc. Petra Kadlecová 

Rozhovor

  • Mgr. Martina Suková