POD SLUNEČNÍKEM o.p.s. (Opava)

21.8.2020, Jana Šatánková

Krizové a kontaktní centrum POD SLUNEČNÍKEM v Opavě nabízí ambulantní a terénní sociální služby, čímž usiluje o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním.
slunečníkem 2.png

Naplňování cílů služby směřuje ke snižování rizik spojených se závislostním chováním a zlepšení kvality života uživatelů služeb po stránce psychické, zdravotní i sociální. Hlavním cílem je zlepšení kvality života klientů umožňující jejich smysluplné znovuzapojení do společnosti. 

Služby fungují podle filozofie harm reduction a nabízí psychologické poradenství jak v oblasti závislosti na látkových látkách, tak na nelátkových. Poskytování je anonymní  a bezplatné. 

Služby organizace POD SLUNEČNÍKEM tedy mohou využít:

- osoby ohrožené návykovým chováním 

- uživatelé nealkoholických drog (v různém stádiu užívání experimentující, problémoví, abstinující) 

- osoby s problematikou hazardního hraní či alkoholu 

- rodiče a blízcí uživatelů návykových látek nebo hazardních hráčů 

Poradenství pro osoby ohrožené problematikou hazardního hráčství i pro osoby blízké je možno využít psychologické poradenství ve středu v odpoledních hodinách po předchozím objednání na tel. č.: 553 718 487.

Adresa: 16 Hradecká, 746 01 Opava
Telefon: 553 718 487
Email: kkc@podslunecnikem.cz

https://www.podslunecnikem.cz/