Milostivé léto

7.9.2022, David Březina

O co vlastně jde? Věříme, že milostivé léto netřeba nějak zdlouhavě představovat, nicméně na začátek uvedeme přeci jen pár slov. Milostivé léto je šance jak se zbavit některých exekucí tak, že se zaplatí původní dluh navýšený o administrativní poplatek a stát pak odpustí veškeré sankce, úroky z prodlení a další náklady. Skutečná částka dluhu se tím pádem může velmi razantně snížit.
305243257_793988215283298_486484437494303058_n.png

A jakých exekucí, že se to milostivé léto týká? Jde o exekuce, kde oprávněným, tedy věřitelem, je tzv. veřejnoprávní subjekt. Jde zejména o dluhy na zdravotním pojištění, regulační poplatky v krajských či městských nemocnicích, nezaplacené pokuty či koncesionářské poplatky a další. Může jít také o dluhy za jízdu načerno, dluhy za nájem v obecním bytě, dluhy vůči některým dodavatelům energií a nedoplatky za odvoz odpadu. 

Naopak milostivé léto není možno použít v případech, kdy je oprávněným soukromý subjekt. Týká se to zejména bankovních i nebankovních půjček, dluhů u telefonních operátorů nebo dluhů na nájmu, je-li majitelem nemovitosti soukromý subjekt. Milostivé léto nelze použít také v případech, kdy původní dluh odkoupil soukromý subjekt, a také v situacích, kdy exekuci nevymáhá soudní exekutor, ale příslušný úřad v daňovém a správním řízení. Dobrou zprávou je dále, že pomocí milostivého léta může člověk vyřešit i více exekucí. 

Podmínky milostivého léta 2022

Dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce nespadají dluhy, které se řeší v rámci správní a daňové exekuce, jsou využívány např. finančním úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení. Zahrnuty nejsou ani majetkové sankce nebo peněžité tresty uložené v rámci trestního řízení pro úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné, na náhradu újmy způsobené na zdraví atp. Na právnické osoby se akce nevztahuje.

Milostivé léto 2022 je vyhlášeno na 3 měsíce od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022 a kdykoliv během této doby je možné svou exekuci doplatit. Nicméně akce se vztahuje pouze na exekuce, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021, tedy před prvním kolem této oddlužovací akce.

Pro více informací doporučujeme navštívit stránku: https://milostiveleto.cz/#viceinformaci