LAXUS (Mladá Boleslav)

13.11.2020, Jana Šatánková

Sociální a adiktologické služby pro uživatele nelegálních drog, alkoholu, patologické hráče a jejich blízké, poskytované ambulantní formou.
l- NB.jpg

Služby ambulantního centra jsou poskytovány zdarma a jejich cílem je dosažení abstinence, či případně takové formy a míry závislostního chování, které je méně ohrožující pro klienta, jeho sociální okolí i společnost jako celek. Soustředí se na lepší kvalitu života klientů v oblastech bydlení, práce, zdraví, rodinných a sociálních vztahů, volného času.

Služby LAXUS Mladá Boleslav tedy mohou v rámci hazardního hráčství využít:

  • hráči hazardních her,
  • blízcí hráčů hazardních her,
  • klienti s duální diagnózou.

Nabízené služby

  • Krátkodobé poradenství
  • Poradenství
  • Odkazy a zprostředkován
  • Předání informací
  • Asistence – doprovod
  • Skupina
  • Pomoc v  krizi

Poslání: Ambulantní centrum poskytuje sociální a adiktologické služby lidem ohroženým důsledky užívání nelegálních drog, alkoholu, patologického hráčství a jejich blízkým. Pracujeme s klienty, kteří uvažují o změně životního stylu, rozhodují se pro abstinenci. Cílem je jejich zařazení do běžného života.

Telefon: +420 730 516 447, +420 602 803 279
E-mail: ambulance.boleslav@laxus.cz
Adresa: Ptácká 162, 293 01 Mladá Boleslav

https://www.laxus.cz/centra/ambulantni-centrum-mlada-boleslav/