Internetem bezpečně

2.7.2020, Barbora Dařílková

Projekt Internetem bezpečně si formou různorodých vzdělávacích aktivit klade za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích v internetovém prostředí. Reaguje na nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online prostředí, o kterých informuje na svých webových stránkách a vzdělávacích akcích. Tímto se snaží předcházet následkům těchto hrozeb, případně snížit množství protiprávního jednání páchaného v kyberprostoru.
Untitled design.png

Projekt se snaží být inovativní a používá nové výukové metody, trendy a interaktivní přístupy v rámci svých vzdělávacích akcí. Obsahem vzdělávacích aktivit jsou praktické ukázky kybernetických hrozeb společně s konkrétními návody, jak se chránit. 

Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti a mládež, rodiče, handicapovaní, pedagogové, specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd. 

Realizátorem projektu je nezisková organizace you connected, z.s. 

Mezi hlavní vzdělávací aktivity projektu patří:  

  • provoz webových stránek internetembezpecne.cz 
  • facebooková stránka Internetem Bezpečně 
  • realizace odborných přednášek pro laickou i odbornou veřejnost 
  • vydávání odborných publikací a dalších podpůrných vzdělávacích materiálů 
  • organizace odborných konferencí. 

Zakladatelem projektu je Roman Kohout, který studoval na Střední průmyslové škole v Ostrově, obor silnoproudá elektrotechnika. Od roku 2002 je příslušníkem Policie ČR, kde se specializuje na vyšetřování kybernetické trestné činnosti. Od roku 2013 se věnuje preventivní činnosti na základních a středních školách v Karlovarském kraji.