Doléčovací centrum ve Zlínském kraji

20.4.2022, Jana Šatánková

Doléčovací centrum ve Zlínském kraji podporuje klienty, kteří absolvovali léčbu látkové i nelátkové závislosti (závislosti na nealkoholových drogách, alkoholu a hazardním hraní). Naše služba podporuje klienty v samostatnosti, zodpovědnosti a pomáhá jim při osobní stabilizaci a opětovném začlenění do společnosti.
podpis e-mail (7 x 2 in) (1).png

Podmínky pro přijetí

  • absolvování krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé léčby, popř. minimálně 3 měsíce potvrzené abstinence
  • doporučení terapeutického týmu ze zařízení, odkud klient přichází
  • očekávání a motivace klienta – zhodnocení v rámci vstupního rozhovoru, nakolik odpovídají možnostem a cílům programu doléčovacího centra
  • do programu mohou být přijati klienti od 18 let.

Projeví-li klient zájem o doléčování, je zájemce odkázán na webové stránky Doléčovacího centra (DC), kde nalezne ke stažení potřebné formuláře:

  • Žádost o přijetí
  • Žádost o vyjádření terapeutického týmu
  • Informace pro klienty
  • Informace k sestavování životopisu

Klient je požádán, aby poslal zpět vyplněnou „Žádost o přijetí“, životopis sepsaný dle jednotlivých témat a pokud je to možné, vyjádření současného terapeutického týmu, a to nejpozději měsíc před plánovaným nástupem do DC.

Následně je žádost posouzena týmem DC – v případě, že klient nesplňuje základní podmínky pro přijetí do péče DC, je klientovi doporučena vhodná alternativa. S klientem, který tyto podmínky splňuje, je dohodnut termín vstupního rozhovoru, obvykle nejpozději 14 dní před plánovaným nástupem. Pracovník DC, který vedl vstupní pohovor, referuje o klientovi na nejbližší poradě týmu a následně je s klientem domluven termín nástupu do programu.

Klienti, kteří absolvují dlouhodobou léčbu v terapeutické komunitě, mohou být přijati na základě doporučení týmu bez vstupního rozhovoru – podmínkou je však řádné dokončení léčby v komunitě.

Žádost o příjetí

Vyjádření terapeutického týmu k žádosti o přijetí

Informace k životopisu


Adresa podporovaného bydlení: Vodní 345, 760 05 Zlín

Adresa kanceláře: Kvítková 124/11, 760 05 Zlín

Telefon: +420 774 382 442

E-mail: dcentrum.zk@podaneruce.cz

Proběhlé webináře: 

WEBINÁŘ: A co potom?

  • Host: Mgr. Patrik Buček