Zdraví nebo nemoc?

18.9.2019, Barbora Dařílková

Zdraví a nemoc – dva termíny, které jsou součástí všech našich životů. Víte ale, co znamenají?

Každý z nás někdy zažil stav, kdy mu není dobře. Chřipka, angína, bolest hlavy… V takových chvílích si obvykle říkáme, že jsme nemocní. Zdraví tedy poté musí být stav, kdy nás žádné obtíže netrápí. Nebo ne? 

V dnešní době se opíráme o nejmodernější trendy, jejichž nositelem v oblasti zdraví (a nemoci), by měla být Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO). Ta definuje zdraví jako stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, a ne pouze jako absenci nemoci. Všechny tyto oblasti jsou pro celkové zdraví člověka samozřejmě velmi důležité, ale jsou opravdu všechny?

Pro většinu slov existuje mnoho různých definic a zdraví není výjimkou. Tudíž lze najít definice, které zmiňují ještě čtvrtou důležitou oblast pro udržení zdraví – spirituální. Dohromady tedy všechny tyto oblasti tvoří tzv. bio-psycho-socio-spirituální model, který nám říká, že pouze zdravé tělo nestačí k tomu, abychom se mohli nazývat opravdu zdravými. 

Český psycholog Jaro Křivohlavý ve své knize Psychologie zdraví (2001) nabízí ale ještě další pohledy na zdraví. Zdraví může být cíl, ke kterému celý život směřujeme. Může to být proces. Nebo to dokonce může být to, co nám pomáhá dosáhnout našeho kýženého cíle. 

Je zjevné, že zdraví bude znamenat něco jiného pro sociologa, lékaře, nebo třeba pacienta. A co zdraví znamená pro Vás? Podělte se s námi v diskuzním fóru!

Za tým Naberte kurz,

Bára

Další články

Patologické hráčství neboli diagnóza F 63

09.10.2019, Barbora Dařílková
cube-639831_1280.jpg

V předešlém článku jsme si popsali, co je to diagnóza, a jaký proces k ní může vést. Nyní si...

Co je to diagnóza?

03.10.2019, Barbora Dařílková
icon-1674909_1280.png

V předešlých článcích jsme si řekli, co je zdraví a nemoc, jak nemoci mohou vzniknout, a...

HR: Snižování rizik v běžném životě?

16.10.2019, Markéta Málková
HR3.jpg

Hlavní myšlenku filozofie harm reduction neboli snižování rizik jsme si již představili. Lze se s...