Stadia: Jak se rozvíjí patologické hráčství?

1.11.2019, Markéta Málková

Nemoc, diagnóza, F 63? Nejen tyto témata Vám ve svých článcích představila Bára. Pokud se ztotožňujete s tezí patologického hráčství neboli právě s diagnózou F 63, tato rubrika s ní bude souviset. Zaměříme se zde konkrétně na stadia rozvoje patologického hráčství.

V odborné literatuře jsou uváděna tři stadia. Mluví se zde o stadiu výher, stadiu prohrávání a stadiu zoufalství. Postupně si v následujících článcích charakterizujeme jednotlivé fáze, kterými rozvoj patologického hráčství prochází.

Za tým Naberte kurz, 

Markéta

Další články

Logo Naberte Kurz - defaultní obrázek pro články

V úvodu této rubriky bylo nastíněno, čím se budeme zabývat. Konkrétně tedy jednotlivými fázemi...

Logo Naberte Kurz - defaultní obrázek pro články

Minule jsme se věnovali charakteristice prvního stadia rozvoje patologického hráčství, fázi...

Logo Naberte Kurz - defaultní obrázek pro články

Minulé články se zaměřovaly na první a druhou fázi rozvoje patologického hráčství neboli na...