HR: Princip snižování rizik

5.10.2019, Markéta Málková

Z minulého článku již víme, co obnáší naše práce v e-terénu. Při pročítání našich článků můžete na jejich konci narazit na místo klasického dodatku PS, na zkratku HR.

HR je zkratka pro termín harm reduction neboli právě snižování rizik. Jedná se o filozofii, která vychází z přístupu Public health neboli ochrany veřejného zdraví. Přístup ochrany veřejného zdraví se zaměřuje právě na ochranu zdraví celé společnosti. Oproti tomu právě harm reduction klade důraz na individuální potřeby a snaží se pracovat s klienty přímo tam, kde se zrovna nacházejí. Tito jedinci jsou stále součástí celé společnosti, a proto je důležité se věnovat nejen celé společnosti, ale právě i jejím jednotlivým členům.

Mezinárodní asociace pro harm reduction (Harm Reduction International) označuje tento přístup jako koncepce, programy a činnosti směřující primárně k minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů.

Naše „PéEs“, v podobě zkratky HR, jsou tedy tipy a triky týkající se snižování rizik, případně takový náš vlastní pohled touto optikou. Na snižování rizik v našem běžném životě, se kterým se můžeme setkat kdykoliv a kdekoliv, se společně podíváme v dalším článku.

Za tým Naberte kurz,

Markéta
 

Zdroje:

Kalina Kamil, a kolektiv, Základy klinické adiktologie, 2008

Další články

Logo Naberte Kurz - defaultní obrázek pro články

Náš tým Naberte kurz se pohybuje v online světě. Mimo naše hlavní působiště našeho webu, mobilní...

Logo Naberte Kurz - defaultní obrázek pro články

Hlavní myšlenku filozofie harm reduction neboli snižování rizik jsme si již představili. Lze se s...