Diagnostické nástroje: Lie/Bet

15.10.2019, Barbora Dařílková

V minulém článku jsme se zmínili o americkém diagnostickém manuálu DSM. A právě jeho čtvrtá verze byla podkladem pro vznik dalšího diagnostického nástroje k rozeznání diagnózy patologického hráčství.

Lie/Bet je nejkratší ze všech dostupných diagnostických dotazníků; má jen dvě otázky:

  1. Pocítili jste někdy potřebu sázet více a více peněz?
  2. Lhali jste někdy pro vás důležitým lidem o tom, jak moc hrajete?

Tyto otázky nebyly vybrány náhodou. Podle studie vypracované v 80. letech americkými lékaři, v součinnosti se spolkem Anonymní Gambleři, jsou právě tyto dvě oblasti to, co spojuje nejvíc patologických hráčů – stále se zvyšující chuť hrát za víc peněz a lhaní blízkým o opravdovém rozměru jejich hraní. Další indikátory zahrnuté v DSM-4 (a lehce pozměněné v DSM-5) byly ve zkoumaném vzorku hráčů zastoupeny v menší míře. 

Říkáte si, jakou výpovědní hodnotu může mít dotazník o dvou otázkách? Jedná se spíše o prvotní zhodnocení, zda by mohlo jít o problémové hraní. Pokud odpověď alespoň na jednu otázku zní „ano“, je vhodné použít některý z delších, hlubších dotazníků a pokračovat v diagnostice. Pokud je však odpověď dvakrát negativní, víme ve velmi krátkém čase, že není třeba dalšího zásahu ze strany odborníka na patologické hráčství. 

Odpověděli jste „ano“ na jednu nebo obě otázky a nevíte, co dál? Spojte se s námi v individuálním chatu a pomůžeme Vás nasměrovat. 

Za tým Naberte kurz,

Bára 

PS: V případě, že přemýšlíte, jakou má název dotazníku spojitost s jeho obsahem, odpověď najdete v originálním znění oněch dvou otázek:

1) Have you ever felt the need to bet more and more money? 
2) Have you ever had to lie to people important to you about how much you gambled?

 V češtině anglická slovesa lie a bet znamenají lhát a sázet.

Další články

Hrací automaty: Zodpovědné hraní 4/8

20.11.2019, Jana Šatánková
time-2743994_1280.jpg

Jaké okolnosti mohou ovlivňovat hru a jaké důsledky z toho mohou plynout? Na co se soustředit?

Hrací automaty: Zodpovědné hraní 3/8

11.11.2019, Jana Šatánková
stairs-4574579_640.jpg

Jak je to vůbec s nastavením výherního automatu a které věci striktně nařizuje?

Hrací automaty: Zodpovědné hraní 2/8

09.11.2019, Jana Šatánková
decision-1013752_1920.jpg

Druhy sebeomezujících opatření. Máte pocit, že Vám je nikdo pořádně nevysvětlil nebo že se jedná...