Co je to diagnóza?

3.10.2019, Barbora Dařílková

V předešlých článcích jsme si řekli, co je zdraví a nemoc, jak nemoci mohou vzniknout, a definovali jsme si také pojem diagnóza. Již tedy víme, že pro určení diagnózy je třeba nejprve pojmenovat dílčí příznaky. Co vše může být příznak nemoci?

Vezměme si třeba zvýšenou teplotu, kterou asi většina z nás zažila. Pokud nám teploměr ukazuje více jak 37 °C, tušíme, že s naším tělem zřejmě něco není v pořádku. Jak je to možné? Díky medicíně známe normální teplotu lidského těla a díky vědě ji můžeme poměrně přesně změřit. 

Nicméně, příznak nemoci nemusí být pouze fyziologický, nebo měřitelný. Často se totiž může jednat třeba o chování, které medicína, nebo společnost, vnímá jako nepřípustné nebo nevhodné. Chování, které se nějakým způsobem odlišuje od normy. Zde však narážíme na otázku, co je to norma? A kdo ji určuje? 

V tuto chvíli zůstaneme ve světě medicíny, ale k otázce normy se vrátíme v některém z následujících článků. V medicíně jsou to tedy lékaři, kteří definují určité typy chování jako zdravotní problém. Tím pádem se chování stává předmětem medicínského výzkumu, prevence nebo léčby, a tudíž i příznakem.  A jak již víme, příznak je prvním krokem k nemoci a určení diagnózy. 

Mohlo by se zdát, že diagnóz, a s nimi i pacientů, neustále přibývá. Někteří tento fenomén přisuzují rozvoji medicíny a umění odhalit dříve neodhalitelné problémy. Jiní naopak tvrdí, že nemocných možná ve skutečnosti nepřibývá; jen se rozvolňují kritéria, podle kterých se posuzuje, zda jde o nemoc, či nikoliv. Faktem ovšem zůstává, že přibývá osob s určitou nálepkou, neboť tou diagnóza ve své podstatě je. A jak už to tak bývá, některé nálepky jsou horší než jiné. Většina z nás by asi raději měla chřipku než třeba depresi. 

Jak to vnímáte Vy, přibývá nemocných díky pokroku medicíny, nebo zbytečným diagnózám? Je podle Vás diagnóza nálepka? A máte Vy sami zkušenost s nálepkováním? Pokud byste si o těchto tématech chtěli popovídat, jsem pro Vás k dispozici v individuálním chatu! 

Za tým Naberte kurz,

Bára