Pravidla a řád

Abychom měli skutečně bezpečné prostředípovažujeme za důležité si jasně vymezit hranice našeho společného působení. 


V tuto chvíli pro Vás připravujeme etický kodex našich e-terénních pracovníků, specifická pravidla pro jednotlivé typy komunikace, informace o sbíraní a uchovávaní informací při komunikaci a další podstatné informace. 


Základní pravidla webu Naberte kurz: 


Velmi si zakládáme na slušné komunikaci, to samé žádáme i od Vás. 


Pro přehlednější komunikaci nevkládejte stejný příspěvek v diskuzním fóru opakovaně. 

V případě, že se bude jednat o příspěvky  


  • porušující právní předpisy, 
  • napadající, 
  • diskriminující, 
  • nenávistné, či jinak útočné, 

vyhrazujeme si právo reagovat řešením, které je adekvátní situaci, od napomenutí po zablokování uživatelského účtu na určitou dobu.